Chính sách Đại lý

Các khái niệm về Tổng đại lý, Đại lý và Khách lẻ

Nhà Phân Phối

(NPP)

5 sao Là đối tượng được công ty uỷ quyền cung cấp sản phẩm, có mức giá ưu đãi nhất từ công ty. Tuy nhiên, TĐL cần tuân thủ các quy định về mua bán sản phầm , đạt mục tiêu doanh số cũng như đáp ứng được các yêu cầu của công ty.
Tổng Đại lý 4 sao Dành cho các đối tượng mới hoặc đã từng làm các cấp đại lý mức dưới, được hưởng mức giá ưu đãi tốt từ công ty hoặc NPP, yêu cầu doanh số bán hàng hàng tháng tùy theo yêu cầu.
Đại lý cấp 1 3 sao Dành cho các đối tượng mới hoặc đã từng làm các cấp đại lý mức dưới, được hưởng mức giá ưu đãi tốt từ công ty hoặc TĐL, yêu cầu doanh số bán hàng hàng tháng tùy theo yêu cầu sẽ thấp hơn so với Tổng đại lý .
Đại lý cấp 2 2 sao Dành cho nhóm đối tượng từ chi nhánh hoặc người sử dụng trực tiếp sản phẩm có nhu cầu kinh doanh sản phẩm nhưng có vốn ít. Đại lý cấp 2 sẽ được hưởng mức chiết khấu cao hơn đại lý cấp 3, tuy nhiên đại lý cấp 2 cũng cần đạt mụức doanh số tối thiểu do công ty đề ra.
Đại lý cấp 3 1 sao Là người cộng tác hỗ trợ các đại lý bán hàng và hưởng mức chiết khấu theo lượng hàng bán được, ưu điểm là có thể tham gia vào hệ thống với số vốn nhỏ
Khách lẻ
Là người trực tiếp sử dụng sản phẩm, trong trường hợp nếu người sử dụng mua hoặc có nhu cầu sử dụng với số lượng sản phẩm lớn (Ví dụ các trung tâm chăm sóc, làm đẹp…) thì vẫn có thể được hưởng các mức ưu đãi như đại lý.

BẢNG GIÁ VÀ CHIẾT KHẤU DÀNH CHO ĐẠI LÝ

Các bạn liên hệ với đại lý gần nhất hoặc công ty để có bảng giá và mức chiết khấu chi tiết cho từng cấp đại lý và chi nhánh.

CHÍNH SÁCH DUY TRÌ CẤP ĐỘ NHÀ PHÂN PHỐI, TỔNG ĐẠI LÝ, ĐẠI LÝ

Khi khách hàng trở thành Nhà phân phối (NPP), các cấp đại lý, phải đạt doanh số hàng tháng như công ty đã đề ra. Trường hợp doanh số bán hàng trong tháng giảm sẽ bị giảm cấp đại lý cụ thể như sau:

Đối với Nhà phân phối: Nếu không đáp ứng được các yêu cầu của công ty cũng như mức doanh thu trung bình trong 2 tháng liên tiếp không đạt được theo yêu cầu của công ty hoặc doanh thu trong 1 tháng quá thấp (<80% so với yêu cầu) sẽ bị cắt xuống thành tổng đại lý và nhường cho các đại lý khác đạt yêu cầu.

Đối với đại lý các cấp: Nếu trong 2 tháng liên tiếp, doanh thu không đạt được theo như yêu cầu của công ty đưa ra hoặc doanh thu trong 1 tháng quá thấp (<80% so với yêu cầu) sẽ bị cắt cấp đại lý hiện tại và chuyển xuống các cấp thấp hơn. (Đại lý cấp 1 xuống làm Đại lý cấp 2, Đại lý cấp 2 xuống làm Đại lý cấp 3..).

Đối với đại lý cấp 3: Trong vòng 1 tháng không phát sinh đơn hàng thì sẽ bị cắt thành khách lẻ. Nếu muốn quay trở lại làm chi nhánh sẽ phải đăng ký từ đầu như một khách hàng mới.

Chú ý:

  • Doanh thu ở đây là tính theo đơn giá bán lẻ, chỉ được tính khi khách hàng còn giữ hóa đơn hợp lệ
  • Mức thưởng này áp dụng chung cho toàn bộ hệ thống kinh doanh của Motorrock.
  • Tất cả các Đại lý nếu có bất kỳ vi phạm nào trong tháng tùy mức độ sẽ bị cắt mức thưởng.
  • Đặc biệt chú ý: Doanh thu bán lẻ không được cộng dồn khi Đại lý lấy hàng của Đại lý khác. Các Đại lý có trách nhiệm trả thưởng cho các Đại lý lấy hàng của mình (hoặc quản lý trực tiếp)
  • Các mức thưởng doanh thu có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh của toàn hệ thống. Các mức thay đổi sẽ được thông báo cho toàn bộ hệ thống trước khi áp dụng.

CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY BÁN HÀNG ĐẶC BIỆT

Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại thúc đẩy bán hàng từng sản phẩm cụ thể trong một thời kỳ nhất định. Đại lý nào đạt doanh số cho sản phẩm đó đúng mục tiêu công ty đưa ra sẽ được hưởng mức thưởng đặc biệt trong chương trình.

Giải thưởng trong từng chương trình cụ thể sẽ được đề cập chi tiết trong kế hoạch chạy chương trình.


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất: Hotline: 0914.367.795